SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Torsdag 19 april

19 april kl. 11.15-12.00

Alex Schulman

Författare, skribent, poddare och medieentreprenör.

Nyligen kom han ut med den uppmärksammade minnesromanen Glöm mig om sin mor, som han kommer att tala om på Skolsköterskekongressen. Glöm mig som hyllats av både läsare och kritiker blev utsedd till ”Årets bok 2017.

Schulman har gett ut en rad självbiografiska böcker och romanen Skynda att älska blev hyllad av kritikerna. Schulman gjorde sig känd som den första ”superbloggaren” och bloggen Att vara Alex Schulman var 2007 Sveriges största blogg. Han lade ned bloggen och började twittra istället – idag har han ett av Sveriges största Twitter-konton. 

19 april kl. 13.30-14.15

Tillväxt under barnets olika mognadsperioder samt pubertetsutveckling dynamik. Praktisk användning av tillväxt- och BMI-kurvor

Lars Hagenäs

Barnläkare och Docent i Barnendokrinologi på Karolinska universitetssjukhuset. En flitig föreläsare som har arrangerat flera högskolekurser i barnendokrinologi för sjuksköterskor.

Föreläsning kommer att ta upp barnets olika tillväxtfaser och vilka faktorer som kan hindra en optimal tillväxt. Han går igenom de hormoner som påverkar tillväxten positivt eller negativt och vilka sjukdomar som man skall tänka på vid avvikande tillväxt. Pubertetsutvecklingen och tillväxten under puberteten avhandlas samt hur man bedömer normal och avvikande pubertet och går även igenom hur man använder tillväxt- och BMI-kurvor.

19 april kl. 13.30-14.15

UNGDOMSMOTTAGNINGEN, EN PLATS FÖR ALLA

Jessica Sunesson

Barnmorska på SKUM, Stockholm Skolors Ungdomsmottagning

Vad gör en ungdomsmottagning är och vad erbjuder vi våra ungdomar? Jessica berättar om det viktiga utåtriktade arbete som Ungdomsmottagningen gör och det viktiga nätverket mellan elevhälsa och Ungdomsmottagningen. Jessica berättar om det vinnande konceptet när det kommer till att prata med ungdomar om sexualitet och relationer och att ha ett Hbt, inkluderande, genus och jämställdhetsperspektiv.

19 april kl. 13.30-14.15

Smittskydd i skolan

Eva Furuland, Smittskyddssjuksköterska på Smittskyddsenheten Region Uppsala

Multiresistenta bakterier i samhället och i hälso- och sjukvården. Vad är det och vad behöver skolsköterskan kunna om detta? Vinterkräksjuka och blodsmitta, fördjupad kunskap för att möta frågor från föräldrar, lärare och elever. Var ligger ansvaret för att hindra smittspridning i samhället?

19 april kl. 14.30-15.15

Syn och riktlinjer hos barn i skolåldern

Annika Rosensvärd, Överläkare på S:t Eriks ögonsjukshus

Christina Oscarsson, Chefsortoptist på S:t Eriks ögonsjukhus

I den här föreläsningen berör Annika och Christina synutveckling och brytningsfel hos barn. De går in på vilka syntavlor använder vi vid synprövning i skolan och vad har vi för synkrav och hur skall remissen se ut?

19 april kl. 14.30-15.15

Doping och droger – ”Är du säker på att du inte är dopad?” – en föreläsning om doping kosttillskott och skeva ideal

Johan Öhman, VD och grundare av BoJ Utbildning AB, fd Folkhälsochef Kristinehamns Kommun.

Vad vet vi om dopningsmedel och kosttillskott och hur det kan påverka oss? Hur ser den mediala bilden av den perfekta kroppen ut och hur påverkar den oss? Kan vi skapa våra egna kroppsideal? Kan vi vara säkra på att vi inte är dopade? Dessa frågor och många fler besvaras i en utmanande och underhållande föreläsning av antidopningsexperten och f.d. folkhälsochefen Johan Öhman.

19 april kl. 14.30-15.15

Nyanlända barn

Lena Bolander, Distriktssköterska på Transkulturellt Centrum

Vilka barn kom under den s.k "flyktingvågen"? Vilka kommer nu? Migrationsstatistik då och nu. Hur mår de nyanlända barnen och ungdomarna? Hur lyfter vi fram styrkor, och inte bara problem?

I den här föreläsningen kommer Lena att berätta om bakgrunden men också om hur läget ser ut idag för nyanlända barn. Hon tar även upp rapporter och forskning med fokus på ensamkommande barn. 

19 april kl. 15.45-16.30

Sveriges nationella vaccinationsprogram

Adam Roth, Specialistläkare, Docent på Folkhälsomyndigheten, Enheten för Vaccinationsprogram

Adam Roth berättar om det svenska vaccinationsprogrammet och sätter det i perspektiv gentemot de globala och europeiska vaccination aktionsplanerna. Vilken är förekomsten av de sjukdomar som kan förebyggas med vaccin och hur upprätthåller man högt förtroende bland befolkningen för vaccinationsprogrammet? Här får du även lära dig om hur man arbetar med att förbättra vaccinationsprogrammet och om vilka utmaningar som väntar i framtiden.

19 april kl. 15.45-16.30

Skuld och Skam – Integrationsprocessens hörnstenar

Carl Pether Wirsén, Beteendevetare, leg. psykoterapeut, Stockholms akademi för psykoterapiutbildning. Specialiserad inom kris och trauma

Varför går det bra för vissa ungdomar och varför blir tillvaron besvärlig för andra? I den här föreläsningen ges en genomgång av hur skuld- och skambeteenden grundläggs redan tidigt i livet. Carl Pether kommer att förklara och ge viktiga verktyg i arbetet med ungdomar som har beteenden som har sitt ursprung i skam. Skillnaden mellan uttryck för skam och uttryck för skuld? Varför söker sig vissa till sammanhang bland olycksbröder, skuggsamhällen eller till sammanhang där man riskerar att radikaliseras?

19 april kl. 15.45-16.30

Psykisk ohälsa 

Christian Dahlström, Frilansskribent, författare och copywriter

Christian Dahlström föreläser i hela landet under kommunala psykiatridagar, på skolor, företag och organisationer. Han är frilansskribent och bästsäljande författare och har dessutom en av Sveriges största podcasts i ämnet psykisk ohälsa.

Hans föreläsning handlar om psykisk ohälsa, depression och panikångest behandlar både hans personliga erfarenheter och den grundläggande vetenskapen bakom psykiska sjukdomar.