SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Program torsdag 19 april

Program

08.30-10.00 Registrering 

8.30-10.30

Fika och utställning
10.30-10.40 Inledningsceremoni
10.40-10.50

Moderator Eva Funck & Kongressansvariga Charlotte Friberg, Christina Leach och Ulrika Brännström

10.50-11.05

Välkomsthälsning

Ordförande Agnetha Fredin

11.05-11.10 Pausgympa
11.10-12.00

Inledningstal

Alex Schulman

12.00-13.30

LUNCH

Alex Schulman signerar sin bok Glöm mig

13.30-14.15

Tillväxt under barnets olika mognadsperioder samt pubertetsutvecklingens dynamik - praktisk användning av tillväxt- och BMI-kurvor

Lars Hagenäs 

Ungdomsmottagningen, en plats för alla

Jessica Sunesson  

Smittskydd i skolan

Eva Furuland &

Helena Palmgren

14.15-14.30 Bensträckare
14.30-15.15

Syn och riktlinjer hos barn i skolåldern

Annika Rosensvärd och Christina Oscarsson 

Är du säker på att du inte är dopad?- en föreläsning om dopning, kosttillskott och skeva ideal

Johan Öhman 

Nyanlända barn

Lena Bolander

15.15-15.45 Fika
15.45-16.30

Sveriges nationella vaccinationsprogram

Adam Roth 

Psykisk ohälsa

Christian Dahlström

Skuld och skam - integrationsprocessens hörnstenar

Carl Pether Wirsén

16.35-17.35 Årsmöte