SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Program torsdag 19 april

Program

C1+C2 VICTORIAHALLEN K1
08.30-10.00

Registrering

08.30-10.30

Fika och utställning

10.30-10.40   Inledningsceremoni  
10.40-10.50

Moderator Eva Funck & Kongressansvariga Charlotte Friberg, Christina Leach och Ulrika Brännström

10.50-11.05

 

Välkomsthälsning

Ordförande Agnetha Fredin

 

11.05-11.10   Pausgympa  
11.10-12.00

 

Inledningstal

Alex Schulman

 

12.00-13.30

LUNCH

Alex Schulman signerar sin bok Glöm mig i utställningen

13.30-14.15

Ungdomsmottagningen, en plats för alla

Jessica Sunesson 

Moderator: Susann Magnusson

Tillväxt under barnets olika mognadsperioder samt pubertetsutvecklingens dynamik - praktisk användning av tillväxt- och BMI-kurvor

Lars Hagenäs 

Moderator: Eva Funck

Smittskydd i skolan

Eva Furuland

Moderator: Christina Stenhammar

14.15-14.30

BENSTRÄCKARE

14.30-15.15

Är du säker på att du inte är dopad?- en föreläsning om dopning, kosttillskott och skeva ideal

Johan Öhman 

Moderator: Susann Magnusson

Syn och riktlinjer hos barn i skolåldern

Annika Rosensvärd och Christina Oscarsson 

Moderator: Eva Funck

Nyanlända barn

Lena Bolander

Moderator: Christina Stenhammar

15.15-15.45

FIKA

Christian Dahlström signerar sin bok i utställningen

15.45-16.30

Sveriges nationella vaccinationsprogram

Adam Roth

Moderator: Christina Stenhammar

Psykisk ohälsa

Christian Dahlström

Moderator: Eva Funck

Skuld och skam - integrationsprocessens hörnstenar

Carl Pether Wirsén

Moderator: Susann Magnusson

16.35-17.35   Årsmöte