SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Fredag 20 april

Program

C1+C2 VICTORIAHALLEN K1
08.00-08.30

Registrering

08.30-09.15

Hörselnedsättning - ett dolt funktionshinder med konsekvenser för inlärning och kamratrelationer 

Inger Uhlén 

Moderator: Susann Magnusson

YAM - ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga

Eva Lundin, Anna Johansson & Beatrice Johansson

Moderator: Eva Funck

Det goda samtalet säkrat med rådgivningsstödet webb

Elisabeth Almgren Eriksson

Moderator: Carina Strömqvist

09.15-09.30

Bensträckare

09.30-10.15

HPV vaccination – ett nationellt program också för pojkar

Adam Roth

Moderator: Christina Stenhammar

Upptäcka diagnoser i tidigt skede?

Nils Lundin

Moderator: Eva Funck

Scolios, screening och behandling

Hans Möller 

Moderator: Carina Strömqvist

10.15-10.45

FIKA

10.45-10.55

 

School Nurses International

Christina Stenhammar och Elisabet Lithammar

 

10.55-11.15

 

Uppdraget EMI

Susann Magnusson

 

11.15-12.00

 

Varför talar alla om grit?

Berit Nordström

 

12.00-13.30

LUNCH

13.30-13.50

 

Priscermoni

Årets skolsköterska - Acne- transversal - stipendium - ledarstipenium - bästa poster

 

13.50-14.00

 

Metodstödet

Christina Stenhammar & Ing-Marie Wieselgren

 

14.00-14.15

 

EMQ

Marina Lundquist & Ylva Ståhl  intervjuas av Christina Stenhammar

 

14.15-14.25

 

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

Anna-Chuchu Schindele

 

14.25-14.30

Pausgympa

14.30-15.30

 

Avslutningstalare

Ann Westin

 

15.30-15.35

 

Tack!

Kongressansvariga Charlotte Friberg, Christina Leach och Ulrika Brännström