SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Fredag 20 april

Program

08.00-08.30  Registrering
08.30-09.15

Hörselnedsättning - ett dolt funktionshinder med konsekvenser för inlärning och kamratrelationer 

Inger Uhlén 

YAM - ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga

Eva Lundin, Anna Johansson & Beatrice Johansson 

Det goda samtalet säkrat med rådgivningsstödet webb

Elisabeth Almgren Eriksson

09.15-09.30 Bensträckare
09.30-10.15

Scolios, screening och behandling

Hans Möller 

HPV vaccination – ett nationellt program också för pojkar

Adam Roth 

Upptäcka diagnoser i tidigt skede?

Nils Lundin 

10.15-10.45 Fika
10.45-10.55

School Nurses International

Styrelsen

10.55-11.15

Uppdraget

Styrelsen

11.15-12.00

Varför talar alla om grit?

Berit Nordström

12.00-13.30 LUNCH
13.30-13.50

Priscermoni

Årets skolsköterska - Acne- transversal - stipendium - ledarstipenium - bästa poster

13.50-14.00

Metodstödet

Christina Stenhammar & Ing-Marie Wieselgren

14.00-14.15

EMQ

Marina Lundquist & Ylva Ståhl  intervjuas av Christina Stenhammar

14.15-14.25

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

Anna-Chuchu Schindele

14.25-14.30 Pausgympa
14.30-15.30

Avslutningstalare

Ann Westin 

15.30-15.35

Tack!

Kongressansvariga Charlotte Friberg, Christina Leach och Ulrika Brännström