SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Abstracts/Posters

Nedanstående posters kommer att visas i posterutställningen under båda kongressdagarna.

Vänligen klicka på respektive rubrik för att se abstract / poster.

 


TITEL: Hälsosamtal – fråga alla om psykosociala riskfaktorer – ett utvecklingsarbete

Huvudförfattare: Katarina Laurin Lindblad, skolsköterska, Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård barn och ungdom, Enköpings kommun

Medförfattare: Helena Jansson, skolsköterska, Specialistsjuksköterska med inriktning öppen hälso- och sjukvård, Älvkarleby kommun

Maria Hylander Möller, skolsköterska,  Specialistsjuksköterska med inriktning öppen hälso-och sjukvård, Enköpings kommun

 

TITEL: Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

Huvudförfattare: Pernilla Garmy, Universitetslektor i omvårdnad, Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad och Postdoktor vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet 

Medförfattare: Eva K Clausson, Biträdande professor i omvårdnad, Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Ulf Jakobsson, Professor, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet

Agneta Berg, Professor emerita, Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Katarina Steen Carlsson, Forskare Hälsoekonomi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet

 

TITEL: Otillräcklig sömn är associerat med övervikt och lång skärmtid hos tio-åringar

Huvudförfattare: Pernilla Garmy, Universitetslektor i omvårdnad, Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad och Postdoktor vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds universitet 

Medförfattare: Eva K Clausson, Biträdande professor i omvårdnad, Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Ulf Jakobsson, Professor, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet

Per Nyberg, PhD, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet

 

TITEL: Övergång från barn till vuxenvård

Författare:

Projektledare Malin Grände, kanslichef

Projektmedarbetare Stephanie Juran

Projektledare Beata Ferencz

Riksförbundet Sällsynta diagnoser