SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

 

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till kongress för elevhälsans medicinska insats på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ambitionen är att alla våra medlemmar ska uppleva en kongress av hög kvalité och stor relevans för arbetet i elevhälsans medicinska insats. Riksföreningen har därför nöjet att till 2018 års kongress erbjuda ett utbud av flera valbara föreläsningar.

Årets moderator Eva Funck kommer att hålla samman kongressdagarna som kommer att ha ett särskilt fokus på det medicinska uppdraget med föreläsningar om öppen mottagning, screeningar och hälsobesök samt ständigt aktuella ämnen såsom vaccinationer, psykisk ohälsa, doping och droger etc. Tanken med utbudet är att det ska passa flertalet av Sveriges skolsköterskor genom att erbjuda föreläsningar för ny på jobbet, erfaren skolsköterska, arbete på högstadiet, gymnasiet eller med yngre elever.

Som kongressdeltagare ges man möjlighet att välja fritt mellan de parallella föreläsningarna efter eget intresse och behov. Kongressen avslutas som vanligt med en härlig feel good föreläsning, för det är ni värda!

Sist men inte minst välkomnar vi alla våra medlemmar till årsmötet på torsdag eftermiddag. Styrelsen önskar varmt att ni är med och påverkar arbetet inom riksföreningen. Tillsammans är vi starka och kan driva viktiga frågor.

 

Varmt välkomna! 

 

 


Posterutställning

I samband med kongressen arrangeras en posterutställning med syfte att uppmärksamma och sprida information om pågående projektarbete inom elevhälsans medicinska insats och aktuell forskning på området. Det är alltid lika spännande och intressant att ta del av det vardagliga utvecklingsarbetet inom verksamheten. Inkom gärna med en poster/abstract för ert arbete.

Deadline för inlämning av abstract till posterutställningen är den 28 februari 2018, se här: abstract

Utställning

Utställning i anslutning till kongressen finns som alltid med branschaktuella utställare som anknyter till Elevhälsans medicinska insatser.

 

Utvärdering Kongress 2017

Nu kan du ta del av utvärderingen från Kongress 2017. Klicka här för att läsa mer.

 

Abstract/Posters

Läs årets abstract/posters, klicka här.  

 

 

 

Christina Leach
Kongressansvarig

 

Charlotte Friberg
Kongressansvarig

 

Ulrika Brännström
Kongressansvarig